MENU

BINON CACAO PARK

Address: Bau Sen Hamlet, Chau Duc District, Ba Ria - Vung Tau

Email: endo.ayako@oneclappin.com

Phone: 0254.388.3639

Website: binon-cacao.com

Youth union admission ceremony for Student of Quang Thanh Junior high School in Binon
Youth union admission ceremony for Student of Quang Thanh Junior high School in Binon.
Binon was honored to welcome Chairman of Quang Thanh Commune People's Committee to attend

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang đứng, ngoài trời và cây

Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang đứng, ngoài trời và cây

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng, cây và ngoài trời

 

0
favebook